Search

Nagrade

Atelier / Nagrade

Nagrade

2020. godine nagrada ULUPUH-a za poseban doprinos radu udruge;
• Nagrada ULUPUH-a za najbolji izložbeni projekt u 2018. godini za projekt Mare Modul, realizirane u zagrebačkom Tehničkom muzeju Nikola Tesla, HDL Rijeka galerija Juraj Klović te u Kraljevici u dvorcu Zrinskih. Eksponati su trajno smješteni u podmorju ispred grada Kraljevice;

2017. godine na  Specal Award 5th International Triennial of Silicate Arts Kecskemet, Mađarska. Na međunarodnoj izložbi keramike u Mađarskoj, nagrada koja uključuje mjesec dana umjetničke rezidencije u Međunarodnom centru keramike u Kecskemetu kao i samostalnu izložbu;

• Nagrada ULUPUH-a za najbolji izložbeni projekt u 2016. Godini za izložbu „Transkripcije baštine u suvremenoj keramici“ (Višnja Slavica Gabout, kustosica izložbe), realiziranoj u zagrebačkoj Galeriji ULUPUH te potom u Narodnom muzeju Slovenije u Ljubljani /Slovenija. Kao stručna suradnica i koordinatorica izložbe;

• Nagrada ULUPUHa za najbolju realiziranu izložbu u 2015. godini za izložbu INTERAKCIJE, izložba suvremene umjetnosti Hrvatske, realizirane u Pečuhu, Mađarska. Kao članu organizacijskog odbora izložbe.